Verktygslåda för politiker

 

Toolbox.Vi i Akademikerförbundet SSR tycker att välfärden är lite felmonterad. Våra medlemmar, 63 000 akademiker i välfärden, ser dagligen exempel på det. Delarna finns, men de sitter inte riktigt ihop som de borde.

Du som är politiker har makt att göra något åt det.

Och du som vill bli politiker efter nästa val, kan använda valrörelsen till att diskutera varför välfärdens delar inte samspelar som de borde. 

 

Våra förslag till politikerna i sammanfattning

 • Trygghetssystemen bör konstrueras så att varje system ”tar hand om de sina”.
  • Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen åtminstone till 7,5 prisbasbelopp – och räkna upp beloppet med inflationen.
  • Inför en grundnivå i arbetslöshetsförsäkringen för de som inte uppfyller medlems- och eller arbetsvillkoren. 
  • Den som är sjuk med läkarintyg ska ha sin ekonomiska trygghet via sjukförsäkringen, i alla fall på grundnivå.
  • Föräldraförsäkringen bör aldrig vara så låg att den inte går att leva på. Grundnivån på 225 kronor per dag bör höjas.
  • Barnomsorgsplats ska alltid erbjudas i tid så att ingen ska behöva få försörjningsstöd i väntan på barnomsorgsplats.
  • Nyanlända ska få ekonomiskt stöd från etableringsersättningen och Arbetsförmedlingen så att inte integrationspolitikens brister flödar över i försörjningsstödet.
 • Sluta slösa med mänskliga resurser – ta vara på utländsk akademisk utbildning:
  • Inför valideringsår för 100 000 personer som har examen från ett annat land och ett jobb de är överkvalificerade för. Då kan de komplettera och validera sin utbildning och få in en fot på ett jobb som tar tillvara deras utbildning. Samtidigt blir 100 000 jobb lediga för personer med inte fullt så hög utbildningsnivå. 
 • En god äldreomsorg kräver:
  • Färre antal ärenden per biståndshandläggare så att arbetsbelastningen blir rimlig.
  • Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar.
  • Se till att cheferna inte har fler än 25-30 medarbetare.
  • Kontinuerlig uppföljning är ett måste för att kvalitetssäkra verksamheten.
 • Tillgång till elevhälsa på riktigt:
  • Alla skolor ska ha en skolkurator på plats.
  • Alla elever ska få träffa sin kurator när de behöver.
  • Det innebär också att kuratorn ska ha ansvar för ett begränsat antal elever.

 

Vill du ha mer kött på benen?

Mer om hur trygghetssystemen hänger ihop
Mer om valideringsår för akademiker med utländsk examen
Mer om våra förslag för en god äldreomsorg
Mer om tillgången till elevhälsa 
På Akademikerförbundet SSRs hemsida finns alla våra politiska program, rapporter, undersökningar och förslag.

 

Vill du veta mer?

Kontakta våra experter, de förklarar gärna våra förslag.

Frågor om trygghetssystem, socialförsäkringar, arbetsmarknadspolitik
Ursula Berge
Samhällspolitisk chef
ursula.berge@akademssr.se
08-617 4453, 0706-22 96 05

Frågor om biståndshandläggning och äldreomsorg 
Camila Sköld
Socialpolitisk chef
camilla.skold@akademssr.se
08-617 44 04, 070-3667673

Frågor om elevhälsa och annat socialt arbete
Titti Fränkel
Utvecklingschef socialt arbete
titti.frankel@akademssr.se
08-617 44 33, 0703-70 44 33