Varför hamnar så många fel?

kokbok v2_Sida_05

Försörjningsstöd, det som ofta kallas socialbidrag, ska vara samhällets sista skyddsnät. I dagens Sverige tvingas 253 000 gå till socialtjänsten för försörjningsstöd. Det är lika många som det bor i Östersund, Kalmar, Skövde, Uddevalla, Skellefteå, Trelleborg, Karlskoga och Kiruna tillsammans. 

Nästan alla har hamnat fel. 6 av 7 skulle inte nämligen behöva försörjningsstöd om de andra trygghetssystemen fungerade som de borde. 

Nästan hälften, 115 000, är arbetslösa som inte får a-kassa eller får för låg a-kassa. Eller väntar på sina pengar. Och 32 000 är sjuka som inte får sjukpenning. De människorna borde inte heller behöva gå till socialkontoret. Och 30 000 väntar på utbetalningar. Eller på barnomsorgsplats. De skulle inte behöva försörjningsstöd om välfärden levererade i tid. 

Det behöver inte vara så här. Om a-kassan tog hand om de arbetslösa, och om sjukförsäkringen tog hand om de som är sjuka. Om välfärden var lite snabbare. 

Då skulle 215 000 människor slippa gå till socialkontoret. Och vi skulle kunna göra annat socialt arbete med de här resurserna. 

Om rätt system gör rätt sak så hamnar ingen fel.

 

tweetTwittra: 6 av 7 som får försörjningsstöd får det av fel skäl #LagaVälfärden

 

Akademikerförbundet SSR anser

  • Taket i arbetslöshetsförsäkringen bör höjas åtminstone till 7,5 prisbasbelopp, och räknas upp med inflationen varje år.
  • En grundnivå bör införas i arbetslöshetsförsäkringen för de som inte uppfyller medlems- och eller arbetsvillkoren.
  • Den som är sjuk med läkarintyg ska ha sin ekonomiska trygghet via sjukförsäkringen, i alla fall på grundnivå.
  • Working Poor-jobb (dvs att heltidsanställda inte kan leva på sin lön) borde inte finnas i Sverige – vi har råd med anständiga löner. 
  • Arbetsgivare ska erbjuda heltid till de som har ofrivillig deltid och se till att betala ut löner i tid.
  • Föräldraförsäkringen bör aldrig vara så låg att den inte går att leva på. Grundnivån på 225 kronor per dag bör höjas till motsvarande riksnormen för försörjningsstöd.
  • Barnomsorgsplats ska alltid erbjudas i tid och ingen ska behöva få försörjningsstöd i väntan på barnomsorgsplats.
  • Nyanlända ska få ekonomiskt stöd från etableringsersättningen och Arbetsförmedlingen. Integrationspolitikens brister får inte flöda över i försörjningsstödet.
tweetTwittra: Felsnickrade välfärdssystem tvingar 215 000 människor till socialkontoren i onödan #LagaVälfärden

 

Lyssna!

sc12 podc36Lyssna på vår podcast ”Trygghet före försörjningsstöd”

Mer läsning i ämnet

Försörjningsstödstagare: Bara var sjunde har stöd av rätt skäl i Sverige 2012
Försörjningsstödets framtid, juli 2013 (baserad på 2011 års sifror)

Karta – Andel försörjningsstöd av rätt skäl per kommun 2012