Ju förr desto bättre

 kokbok v2_Sida_17

Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa. Så säger den nya lagen. 

Är det så? Nej, tyvärr. Var tredje skolkurator säger att de inte kan leva upp till lagens intentioner. Belastningen är så hög att det inte är tal om något förebyggande arbete, man hinner inte ens det akuta. Alltför ofta finns skolkuratorn på någon annan skola. Med ansvar för över tusen elever.

Vi vet att allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Och att det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa, dåliga skolresultat och utslagning senare i livet. Och vi vet att tidiga insatser är viktiga för bra resultat. 

Därför tycker vi i Akademikerförbundet SSR att alla skolor ska ha en skolkurator på plats. Alla elever ska få träffa sin kurator när de behöver. Det innebär också att kuratorn ska ha ansvar för ett begränsat antal elever.

tweetTwittra: Alla elever ska ha tillgång till skolkurator. Så säger lagen. Men så ser inte verkligheten ut. #LagaVälfärden 

Lyssna!

Lyssna på vår podcast om elevhälsan på Soundcloud

Mer läsning i ämnet

Rapport från Akademiekrförbundet SSRs Novusundersökning om skolkuratorers arbetssituation
Rädda barnens rapport ”Garantinivåer för stöd till barn i utsatta situationer”
Skolverkets sida om elevhälsa

tweetTwittra: Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa. På riktigt. På skolan. #LagaVälfärden